Jakub Kerlin

Warsaw School of Economics (SGH)

Ph.D.

Niepodleglosci 162

Warsaw, 02-554

Poland

SCHOLARLY PAPERS

11

DOWNLOADS

441

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (11)

1.

Characteristics of Deposit Insurance Research and the Challenges Ahead

Safe Bank (Bezpieczy Bank), No. 2(59) 2015
Number of pages: 13 Posted: 08 Dec 2015
Jerzy Pruski and Jakub Kerlin
Bank Guarantee Fund and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 85 (392,897)

Abstract:

Loading...

deposit insurance research, engagement of deposit insurance in resolution

2.

Development of Deposit Insurance Systems in the World

Journal of Management and Financial Sciences Volume VIII, Issue 22, p. 33-43
Number of pages: 11 Posted: 30 Sep 2016
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 70 (438,349)

Abstract:

Loading...

deposit guarantee schemes, financial safety net development

3.

Rozwój systemów gwarantowania depozytów na świecie (Development of Deposit Guarantee Schemes in the World)

Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, red. M. Wolański, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
Number of pages: 11 Posted: 02 Jul 2015 Last Revised: 27 Oct 2015
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 68 (445,049)

Abstract:

Loading...

deposit, insurance, development

4.

Comparative Analysis of the Bail-in Tool (Analiza porównawcza narzędzia umorzenia i konwersji długów)

Copernican Journal of Finance & Accounting, Vol 4, No 1
Number of pages: 11 Posted: 01 Jun 2015 Last Revised: 03 Sep 2015
Jakub Kerlin and Anna Maksymiuk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 60 (473,851)

Abstract:

Loading...

bail-in, bank resolution

5.

Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym (Protection of Savings in the Polish Financial System)

Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji pod red J. Ostaszewskiego i E. Kosycarz, SGH, Warszawa, s. 169-193
Number of pages: 25 Posted: 07 Oct 2014 Last Revised: 21 Jan 2015
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 57 (485,397)

Abstract:

Loading...

system gwarantowania depozytów

6.

Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej (A Comparative Analysis of Deposit Guarantee Schemes in the EU)

Bezpieczny Bank, Nr 2-3 (51-52) 2013, s. 72-95
Number of pages: 24 Posted: 09 Oct 2014
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 50 (514,159)

Abstract:

Loading...

system gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej, potencjał finansowy systemów gwarantowania depozytów

7.

Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie argentyńskim (Information on the Deposit Guarantee System in Argentina)

Bezpieczny Bank 2-3 (51-52) 2013
Number of pages: 10 Posted: 03 Jun 2015 Last Revised: 04 Jun 2015
Independent, Independent and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 17 (709,254)

Abstract:

Loading...

deposit insurance in Argentina

8.

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie brazylijskim (Information on the Deposit Guarantee System in Brazil)

Bezpieczny Bank 3 (56) 2014
Number of pages: 13 Posted: 01 Jul 2015
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 16 (717,034)

Abstract:

Loading...

deposit isurance in Brazil

9.

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim (Information on the Principles of the Spanish Deposit Guarantee Scheme)

Bezpieczny Bank 1 (54) 2014
Number of pages: 10 Posted: 05 Jun 2015
Romuald Szymczak and Jakub Kerlin
Independent and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 12 (751,061)

Abstract:

Loading...

deposit insurance in Spain

10.

Ewolucja Roli Instytucji Gwarantujących Depozyty W Sieci Bezpieczeństwa Finansowego Unii Europejskiej

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Posted: 18 Nov 2021
Jakub Kerlin
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 6 (805,683)

Abstract:

Loading...

gwarantowanie depozytów, resolution

11.

EU Guarantee Schemes: Status Quo and Policy Implications

Journal of Banking Regulation, Vol. 16, issue 3
Posted: 29 Jun 2014 Last Revised: 02 Jul 2015
Warsaw School of Economics, Institute of Finance, Warsaw School of Economics (SGH), Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management and Independent

Abstract:

Loading...

guarantee schemes, financial capacity, G-SIB, banking union