Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

PhD, Assistant Professor

al. Niepodległości 162

Warsaw, Select State 02-554

Poland

http://www.sgh.waw.pl/

SCHOLARLY PAPERS

158

DOWNLOADS
Rank 15,196

SSRN RANKINGS

Top 15,196

in Total Papers Downloads

4,217

SSRN CITATIONS
Rank 16,237

SSRN RANKINGS

Top 16,237

in Total Papers Citations

17

CROSSREF CITATIONS

52

Ideas:
“  Andrzej Klimczuk, PhD, a sociologist and public policy expert, assistant professor in the Department of Public Policy of the Collegium of Socio-Economics at the Warsaw School of Economics, Poland.  ”

Scholarly Papers (158)

1.

Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union

A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life”, Vol. 10, No. 2 2016, pp. 31-59.
Number of pages: 29 Posted: 28 Aug 2016 Last Revised: 04 Oct 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 320 (121,212)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Active ageing index, regional development, silver economy, varieties/cultures of capitalism, welfare state

2.

Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship)

NARCYZM: JEDNOSTKA - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA, pp. 218-255, J. Sieradzan, ed., UWB, 2011
Number of pages: 38 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 179 (213,459)

Abstract:

Loading...

Social Capital, Netocracy, Experts, Creative Class, Narcissism, Risk, Technocracy

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 2, Issue 2, 2012, pp. 52-56
Number of pages: 5 Posted: 20 Jan 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 144 (256,756)

Abstract:

Loading...

ageing policy, agelab, gerontechnology, medialab, robotics divide, silver economy, welfare clusters

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, pp. 730-739
Posted: 10 Jan 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)

Abstract:

Loading...

ageing policy, agelab, gerontechnology, medialab, robotics divide, silver economy, welfare clusters

4.

Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People)

A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), "Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XXII, 2013, p. 185-200.
Number of pages: 16 Posted: 03 Feb 2014 Last Revised: 07 Feb 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 126 (283,749)

Abstract:

Loading...

activation; disability; persons with disabilities; normalization; integration; governance

5.

Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe

[Chapter in:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, pp. 335-359
Number of pages: 27 Posted: 20 Mar 2018
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 118 (297,522)

Abstract:

Loading...

Smart Cities, Age-Friendly Cities and Communities, Ageing in Place 2.0, Age-Friendly Environments, Aids for Activities of Daily Living, Universal Design

6.

Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland)

JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ, WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA, pp. 92-107, D. Kałuża & P. Szukalski, eds., Tódź, 2010
Number of pages: 16 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 14 Feb 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 110 (312,641)

Abstract:

Loading...

Intergenerational Relations, Age Integration, Generational Conflict, Age Discrimination, Aging

7.

Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - A Review of Argumentation of Followers and Adversaries)

A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - A Review of Argumentation of Followers and Adversaries), "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 1/2013, pp. 165-182.
Number of pages: 18 Posted: 27 Feb 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 103 (326,890)

Abstract:

Loading...

epistemology, natural and artificial languages, relativism, linguistic universals

8.

Inteligentne miasta przyjazne starzeniu - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Smart, Age-Friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4))

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34/2016, pp. 79-97.
Number of pages: 19 Posted: 11 Jun 2017 Last Revised: 30 Jun 2017
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 81 (379,963)

Abstract:

Loading...

smart city, creating age-friendly environments, the activation policy, social services, lifelong learning

9.

Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century

Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol. 1, Issue 2, pp. 8-14, October 2013
Number of pages: 7 Posted: 14 Nov 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 74 (400,067)

Abstract:

Loading...

creative ageing policy, Third Age Universities, standardization, fourth age, silver economy

10.
Downloads 74 (400,067)
Citation 2

Analysis of Intergenerational Policy Models

A. Klimczuk, "Analysis of Intergenerational Policy Models", [in:] "Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013", Vol. III, Magnanimitas, Hradec Kralove 2013, p. 1411-1420.
Number of pages: 10 Posted: 17 Jun 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 52 (484,637)

Abstract:

Loading...

intergenerational policy, policy analysis, social policy towards old age and older people, society for all ages, strategic management

Analysis of Intergenerational Policy Models

A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 3. Issue 1. 2013, p. 66-69
Number of pages: 4 Posted: 06 Jul 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 22 (654,964)

Abstract:

Loading...

intergenerational policy, policy analysis, social policy towards old age and older people, society for all ages, strategic management

11.

Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy)

TRANSFER WIEDZY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, pp. 57-75, M. Grzybowski, ed., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, 2011
Number of pages: 19 Posted: 02 Apr 2012 Last Revised: 08 Aug 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 68 (418,871)
Citation 1

Abstract:

Loading...

elderly people, silver economy, robotics divide, gerontechnology, universal design, intergenerational design, well-being cluster, agelab, medialab

12.

Raport Desk Research pt.: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Region. A Literature and Strategic Documents Review)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2013.
Number of pages: 129 Posted: 02 Dec 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 60 (446,284)

Abstract:

Loading...

public diplomacy, cross-border cooperation, local government

13.

Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities)

A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Z
Number of pages: 22 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 59 (449,966)

Abstract:

Loading...

Non-Governmental Organizations (NGOs); Civil Society; Professional Standards; family counselling and family therapy; effective communication and industrial and organizational psychology; Codes of Ethics; Ethical Leadership Management; Ethics Programs; Ethical Control

14.

Modele 'srebrnej gospodarki' w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ('Silver Economy' Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion)

A. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59.
Number of pages: 19 Posted: 04 Sep 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 58 (453,630)

Abstract:

Loading...

Active Ageing Index, regional development, silver economy, strategic management, varieties/cultures of capitalism

15.

Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents)

A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, p. 461, 2013
Number of pages: 12 Posted: 26 Jul 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 58 (453,630)

Abstract:

Loading...

gerontechnology, robotics divide, regional and local development, strategic management

16.

Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fund
Number of pages: 98 Posted: 10 May 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 57 (457,455)

Abstract:

Loading...

older people, old age, social policy, ageing policy, public policy on ageing

17.

Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region

Coactivity: Philosophy, Communication, Vol. 22, No. 2, pp. 145-152, 2014
Number of pages: 8 Posted: 16 Oct 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 56 (461,150)

Abstract:

Loading...

creative industries; management of cultural institutions; diversity; regional policy

18.

Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs)

A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, pp. 93-106.
Number of pages: 14 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 52 (476,649)

Abstract:

Loading...

Non-Governmental Organizations (NGOs); Civil Society; Professional Standards

19.

Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Problemy Profesjologii" 2/2013, p. 69-82.
Number of pages: 14 Posted: 26 Dec 2013 Last Revised: 26 Apr 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 49 (488,953)

Abstract:

Loading...

professional ethics, codification, regulation of behavior, social responsibility, standardization

20.

Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population)

SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE - NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 243-268, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, eds., Białystok, 2012
Number of pages: 26 Posted: 11 Nov 2012 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 49 (488,953)

Abstract:

Loading...

cultural diversity of the elderly, silver economy, age discrimination, diversity management, creative ageing policy

21.

Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development)

Number of pages: 18 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 49 (488,953)

Abstract:

Loading...

Social capital, Trust, Quality of life

22.

Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging

N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, s. 608-612. DOI 10.1007/978-981-287-080-3_363-1
Number of pages: 5 Posted: 22 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 48 (493,251)

Abstract:

Loading...

creative ageing; creative aging; creativity; healthy ageing; healthy aging

23.

Framework Directory of Digital Skills

J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p.
Number of pages: 67 Posted: 29 Dec 2015 Last Revised: 08 Jan 2016
Warsaw School of Economics (SGH), University of Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, University of Warsaw, Independent, University of Warsaw, Centrum Cyfrowe Projekt: PolskaOpen Future FoundationOpen Future Foundation and Independent
Downloads 46 (502,059)

Abstract:

Loading...

Employability Skills, Digital Competences, Digital Skills and Litearacy, Digital Economy

24.

Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, 'Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland', 11th Annual ESPAnet Conference 'Social Policy and Economic Development', Poznań University of Economics, Sept. 5-7, 2013, Forthcoming
Number of pages: 19 Posted: 28 Aug 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 46 (502,059)

Abstract:

Loading...

activation policy, restructuring anticipation, unemployment, outplacement stakeholders, local partnerships and pacts, regional and local development, cross-sectoral cooperation, outplacement

25.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2017

K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428pp.
Number of pages: 428 Posted: 27 Feb 2018 Last Revised: 05 Mar 2018
Warsaw School of Economics (SGH), Jonkoping University, Jonkoping University, Gazi University, University of São Paulo (USP), Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, University of Konstanz, University of Granada, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, Vilnius University, Lithuanian Social Research Centre, Partium Keresztény Egyetem, Adnan Menderes University, University of Edinburgh, University of Geneva, Babes-Bolyai University, Independent, Independent, Independent, Independent, Independent, Independent and Independent
Downloads 44 (510,920)

Abstract:

Loading...

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik, Generations, intergenerational relationships, generational policy, Générations, relations intergénérationelles, Generaciones, relaciones intergeneracionales, política generacional, Generazioni, relazioni intergenerazionali

26.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector)

Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth, 2011
Number of pages: 153 Posted: 03 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Independent, University of Warsaw - Faculty of Management, Independent, Independent and Independent
Downloads 44 (510,920)

Abstract:

Loading...

New Media, Web 2.0, Digital Media, Device, and Software Interface Design, Open Source Software, Software Studies, Life Style, Software Development, Peer Production, Software Architecture, Social Software, E-Government, Open Source and Free Software Studies, Teleworking

27.

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image)

KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY, WYDAWNICTWO IFIS PAN AND WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 383-395, P. Gliński, I. Sadowski & A. Zawistowska, eds., Warszawa, 2010
Number of pages: 13 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 44 (510,920)

Abstract:

Loading...

Social Capital, Mass Media, Public Communication, Aging

28.

Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 258pp.
Number of pages: 258 Posted: 27 Feb 2018
Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk
Independent and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 43 (515,429)

Abstract:

Loading...

International Cooperation, Lifelong Learning, University of the Third Age, Ageing, Third Age, Fourth Age, Older Persons Care, Turkey, Informal Care, Intergenerational Solidarity, Cultural Programs, Active Ageing, Long-Term Care Institution, Generational Gap, Age Management, Employment Policies

29.

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games Industry)

Homo Ludens, Vol. 2, No. 1, p. 51, 2010
Number of pages: 9 Posted: 23 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 43 (515,429)

Abstract:

Loading...

Social capital, Human capital, Cultural capital, Games industry

30.

Adulthood

A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, Sage, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18.
Number of pages: 7 Posted: 20 Mar 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 42 (524,832)

Abstract:

Loading...

Behavioral Development; Cognitive Development; Culture and Development; Erikson’s Theory of Psychosocial Development; Freud’s Psychosexual Stage Theory of Personality; Gender Development; Hermeneutics and Developmental Psychology; Language and Development; Language Development; Moral Development; Mo

31.

Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality)

Number of pages: 14 Posted: 24 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 42 (520,106)

Abstract:

Loading...

Second Life, Crowdsourcing, User-Generated Content, Wikinomics

32.

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50 plus (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50 plus)

Number of pages: 164 Posted: 03 Jan 2016
Warsaw School of Economics (SGH), University of Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, University of Warsaw, University of Warsaw, Centrum Cyfrowe Projekt: PolskaOpen Future FoundationOpen Future Foundation and Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego
Downloads 41 (524,832)

Abstract:

Loading...

digital skills; digital divide; robotics divide

33.

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.
Number of pages: 193 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 41 (524,832)

Abstract:

Loading...

Outplacement

34.

Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices)

A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, p. 24-46.
Number of pages: 27 Posted: 04 Feb 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 41 (524,832)

Abstract:

Loading...

creative capital, regional and local development, cultural and artistic institutions, creative ageing policy, intergenerational policy

35.

WIEKIZM JAKO PRZESZKODA W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA MĄDROŚCI (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

WSPÓLNOTA I RÓŻNICA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA, ANALIZY I ROZPRAWY, WYD. ADAM MARSZAŁEK, pp. 344-360, A. Kobylarek, ed., Toruń, 2009
Number of pages: 15 Posted: 28 Sep 2012 Last Revised: 05 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 40 (529,644)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Wisdom Society, Social Integration, Ageism, Age Discrimination, Age Integration, Intergenerational Relationships

36.

Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy

THEORY OF MANAGEMENT 4: THE SELECTED PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT SUPPORT OF MANAGEMENT KNOWLEDGE BASE, pp. 261-265, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2011
Number of pages: 6 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 15 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 40 (529,644)

Abstract:

Loading...

Strategic Management, Local and Regional Economic Development, Cross-Sector Cooperation, Silver Economy, Geographies of Aging, Spatial Science, Regional policy

37.

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok, 2013
Number of pages: 50 Posted: 29 Oct 2013
University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, Warsaw School of Economics (SGH) and University of Bia?ystok
Downloads 39 (534,494)

Abstract:

Loading...

tolerance, Bialystok, attitudes, discrimination, cultural diversity, immigration

38.

Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, b
Number of pages: 30 Posted: 17 Oct 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 38 (539,541)

Abstract:

Loading...

restructuring anticipation, unemployment, outplacement stakeholders, local partnerships and pacts, regional and local development, cross-sectoral cooperation, outplacement

39.

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons: Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector)

Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013
Number of pages: 164 Posted: 21 Jul 2013 Last Revised: 21 Oct 2013
Warsaw School of Economics (SGH), Independent, Independent and Independent
Downloads 38 (539,541)

Abstract:

Loading...

employment agencies, disability, non-governmental organizations, persons with disabilities, employment services, third sector, employment offices, labor market

40.

Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art)

CONTEXTUAL MIX. THROUGH GRAPHIC STORIES TO ANALYSES OF CONTEMPORARY CULTURE, pp. 385-396, G. Gajewska & R. Wójcik, eds., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011
Number of pages: 12 Posted: 07 Feb 2020
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 37 (544,532)

Abstract:

Loading...

Games industry, Comics industry, Social Capital

41.

Aging in the Social Space

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015, 144p.
Number of pages: 146 Posted: 20 Aug 2015
Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk
Independent and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 37 (544,532)

Abstract:

Loading...

aging, ageing, older people, gerontology, active ageing, poland

42.

Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Number of pages: 140 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 37 (544,532)

Abstract:

Loading...

Outplacement

Abstract:

Loading...

cross-border cooperation, peripheral regions, regional development, regional policy

44.

Core-Periphery Model

Core-Periphery Model, [in:] S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 1-8
Number of pages: 11 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 33 (565,842)

Abstract:

Loading...

Center-Periphery Model, Centripetal and Centrifugal Forces, Regional Disparities, Regional Polarization

45.

Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland)

A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77
Number of pages: 96 Posted: 24 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 33 (565,842)

Abstract:

Loading...

creative ageing policy, Third Age Universities, standardization, third age, fourth age, silver economy, Economics of the Elderly

46.

Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?)

Homo Communicativus, Vol. 2, No. 4, p. 103, 2008
Number of pages: 9 Posted: 09 Feb 2020
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 32 (571,291)

Abstract:

Loading...

Mass media, Computer games, Social problems, Maturing content, Serious games

47.

Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu (The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Professional Activity of Vocational Teachers)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.
Number of pages: 301 Posted: 08 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 32 (571,291)

Abstract:

Loading...

outplacement

48.

Creative Ageing Policy in Regional Development

REGIONAL MANAGEMENT. THEORY, PRACTICE AND DEVELOPMENT, pp. 100-104, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2012
Number of pages: 6 Posted: 28 Sep 2012 Last Revised: 15 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 31 (576,901)

Abstract:

Loading...

Creative Capital, Creative Economy, Cultural Economy, Cultural Policy, Creative Industries, Broadcasting Policy, Political Communication, Silver Economy, Silver Market, Arts and Ageing, Cultural and Artistic Institutions, Creative Ageing Policy, Intergenerational Policy, Cultural Sociology, Creative

49.

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents)

Kapitał Społeczny Ludzi Starych na Przykładzie Mieszkańców Miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012
Number of pages: 270 Posted: 02 Jul 2012
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 31 (576,901)
Citation 1

Abstract:

Loading...

active ageing, age-friendly city, age discrimination, ageism, borderland city, development strategy, elderly, gerontechnology, gerontology, nursing home, old age, old people, silver economy, social capital, social infrastructure, social policy, third age, university of the third age

50.

Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace

A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
Number of pages: 7 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 10 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 30 (582,664)

Abstract:

Loading...

Generational Differences, Generations In the Workplace, Generations of Western Society, and Managing Multiple Generations in the Workplace

51.

Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies

Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2013, p. 259, Š. Majtán, ed., Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2013
Number of pages: 6 Posted: 29 May 2013 Last Revised: 21 Oct 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 30 (582,664)

Abstract:

Loading...

competencies, downsizing, employment structure, human resources, intellectual capital, key competencies, outplacement, restructuring

52.

The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy

A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, p. 130-132.
Number of pages: 6 Posted: 16 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 29 (588,652)

Abstract:

Loading...

creative industries, cultural policy, innovation policy, interdisciplinary institutions, technology transfer

53.

Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and Creative Industries in the Culturally Diverse Region: Barriers and Challenges from the Regional Policy Perspective)

R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, pp. 72-80
Number of pages: 9 Posted: 28 Apr 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 26 (607,515)

Abstract:

Loading...

creative industries; management of cultural institutions; diversity; regional policy

54.

Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction)

Homo Communicativus, Vol. 3, No. 5, p. 177, 2008
Number of pages: 11 Posted: 09 Feb 2020
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 25 (614,158)

Abstract:

Loading...

Games 2.0, Generation C, User-Generated Content, Wikinomics

55.

Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competences in a Changing Environment)

R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174.
Number of pages: 20 Posted: 18 Oct 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 25 (614,158)

Abstract:

Loading...

unemployment, outplacement, intellectual capital, key competencies, flexibility, risk

56.

Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges)

J. Osiński, J.Z. Popławska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307.
Number of pages: 11 Posted: 07 Nov 2014 Last Revised: 17 Nov 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 24 (621,030)

Abstract:

Loading...

employment agencies, non-governmental organizations, disability, persons with disabilities, cross-sectoral cooperation, labor market policy, activation policy

57.

Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy)

A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wyd. Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98.
Number of pages: 13 Posted: 19 Feb 2014 Last Revised: 20 Aug 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 24 (621,030)

Abstract:

Loading...

perspektywa cyklu życia; polityka społeczna wobec starości i ludzi starych; srebrna gospodarka; relacje międzypokoleniowe; zarządzanie strategiczne; life-cycle perspective; social policy towards ageing and older people; silver economy; intergenerational relationships; strategic management

58.

Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population)

A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26.
Number of pages: 12 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 23 (627,895)

Abstract:

Loading...

ageing policy

59.

Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population

Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, Frontiers Media, Lausanne 2020, 186pp
Number of pages: 186 Posted: 14 Dec 2020
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 22 (634,931)

Abstract:

Loading...

Ageing, Aging, Older Adults, Older People, Social Gerontology, Sociology of Aging, Sociology of Ageing, ICT, Robotics, Social Innovation, Care, Caregivers, Age Friendly, Public Health, Long-Term Care, Healthcare, Governance, NGOs

60.

New Economy, Food, and Agriculture

New Economy, Food, and Agriculture, [in:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, pp. 1893-1898
Number of pages: 10 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 22 (634,931)

Abstract:

Loading...

Blue Economy, Food and Agriculture, Circular Economy, Creative Economy, Digital Economy, Innovative Economic Systems, New Economic Systems, Sharing Economy

61.

Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing)

A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.
Number of pages: 29 Posted: 08 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 21 (642,010)

Abstract:

Loading...

Social cohesion, Local and Regional Development, Cross-Sector Cooperation, Shrinking Regions, Silver Economy, Silver Market, Regions for All Ages

62.

Podejście Umiarkowane W Sporze O Możliwość I Użyteczność Moralną Kodyfikacji Norm Etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification)

Annales: Ethics in Economic Life, Vol. 17, No. 1, 2014, pp. 47-59
Number of pages: 14 Posted: 02 Apr 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 21 (642,010)
Citation 1

Abstract:

Loading...

etyka zawodowa; kodeksualizm; odpowiedzialność społeczna; regulacja zachowań; standaryzacja; sytuacjonizm; professional ethics; codification; social responsibility; regulation of behaviour; standardization; situationism

63.

Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [in:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, 2016
Number of pages: 26 Posted: 20 Mar 2018
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management
Downloads 20 (649,065)

Abstract:

Loading...

Cohesion Policy; Horizontal Strategic Framework; Polarization and Diffusion Model; Regional Policy; Transition in Post-communist State

64.

SIE Country Summary: Poland

Number of pages: 17 Posted: 10 Feb 2017
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 20 (649,065)

Abstract:

Loading...

social innovation

65.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium

K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, Forthcoming
Number of pages: 211 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 19 Jan 2017
Warsaw School of Economics (SGH), University of Konstanz, Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, University of Granada, University of Edinburgh, University of Geneva and University of São Paulo (USP)
Downloads 20 (649,065)

Abstract:

Loading...

social policy, generations, generational policy

66.

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013
Number of pages: 199 Posted: 02 Dec 2013 Last Revised: 04 Dec 2013
University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, Warsaw School of Economics (SGH) and University of Bia?ystok
Downloads 20 (649,065)

Abstract:

Loading...

public diplomacy, cross-border cooperation, local government

67.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human Resources Management in Editorial Staff of Internet Website About Video Games)

E-wydawnictwo, 2012
Number of pages: 20 Posted: 21 Nov 2012 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 20 (649,065)

Abstract:

Loading...

e-human resources, online journalism, editorial management, virtual organization, media company, creative industry

68.

ICTs, data and vulnerable people: a guide for citizens

ICTs, data and vulnerable people: a guide for citizens, PANELFIT consortium, UPV-EHU, Bilbao 2021, 36pp.
Number of pages: 36 Posted: 11 Oct 2021
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Tilburg Institute for Law, Technology and Society - Tilburg University, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Museum für Naturkunde Berlin, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 19 (656,257)

Abstract:

Loading...

General Data Protection Regulation (GDPR), ICTs, citizen science, data management, legal and ethical issues, vulnerability

69.

Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples

E-Journal of International and Comparative Labour Studies, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134
Number of pages: 33 Posted: 07 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 19 (656,257)

Abstract:

Loading...

activation policy, cross-sectoral cooperation, disability, employment agencies, labour market policy, local partnerships and pacts, outplacement, unemployment, welfare mix, mixed economy of welfare

70.

Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing)

A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i staroś
Number of pages: 19 Posted: 17 Oct 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 19 (656,257)

Abstract:

Loading...

activation, active ageing, social capital, governance, multi-level governance

71.

Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age)

SPOŁECZNE WYMIARY STARZENIA SIĘ, BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ. TOM IV, WYD. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, pp. 101-117, A. Fabiś & M. Muszyński, eds., Bielsko-Biała, 2011
Number of pages: 21 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 24 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 19 (656,257)

Abstract:

Loading...

Social Inequality, Social Capital, Nursing Homes, University of the Third Age, Aging

72.

Workshop Report: Creating a Citizens’ Information Pack on Ethical and Legal Issues Around ICTs: What Should Be Included?

Workshop report: Creating a citizens’ information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included?, European Citizen Science Association, Museum für Naturkunde Berlin, Berlin 2020, 40pp
Number of pages: 40 Posted: 14 Dec 2020
affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Museum für Naturkunde Berlin, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN and Tilburg Institute for Law, Technology and Society - Tilburg University
Downloads 18 (663,469)

Abstract:

Loading...

Legal and Ethical Issues, ICTs, General Data Protection Regulation (GDPR), Data Management Processes, Citizens’ Information Pack, Citizen Science

73.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2016

K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300pp.
Number of pages: 300 Posted: 17 May 2017
University of Konstanz, Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, University of Edinburgh, University of Geneva, University of Granada, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, Warsaw School of Economics (SGH), University of São Paulo (USP), Partium Keresztény Egyetem, Babes-Bolyai University, Jonkoping University, Jonkoping University, Vilnius University, Lithuanian Social Research Centre, Adnan Menderes University and Gazi University
Downloads 18 (663,469)

Abstract:

Loading...

generations, intergenerational relationships, generational policy

74.

Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118.
Number of pages: 8 Posted: 08 Jul 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 18 (663,469)

Abstract:

Loading...

etyka zawodowa; kodeksualizm; odpowiedzialność społeczna; regulacja zachowań; standaryzacja; sytuacjonizm; professional ethics; codification; social responsibility; regulation of behaviour; standardization; situationism

75.

Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices

A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc - Kraków 2015, pp. 21-50.
Number of pages: 30 Posted: 07 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 17 (670,646)

Abstract:

Loading...

Social cohesion, Local and Regional Development, Cross-Sector Cooperation, Shrinking Regions, Silver Economy, Silver Market, Regions for All Ages

76.

Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty (Advisory and Educational Aspects of the Retraining and Employment Support for Laid-off Workers)

M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.
Number of pages: 324 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński and Marta Juchnicka
Warsaw School of Economics (SGH), Independent and Independent
Downloads 17 (670,646)

Abstract:

Loading...

retraining; unemployment; outplacement

77.

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników (Barriers and Potentials for the Development of Outplacement for Firms and Workers)

M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013.
Number of pages: 227 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 17 (670,646)

Abstract:

Loading...

outplacement

78.

Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide)

A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego, [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, pp. 184-215.
Number of pages: 29 Posted: 07 Feb 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 17 (670,646)

Abstract:

Loading...

kreatywne społeczeństwo i gospodarka; wykluczenie robotyczne; solidarność pokoleń; srebrna gospodarka; gerontechnologia; medialab; creative society and economy; robotics divide; solidarity of generations; silver economy; gerontechnology; medialab

79.

W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity)

PATRZĄC NA STAROŚĆ, pp. 165-211, H. Jakubowska, A. Raciniewska & Ł. Rogowski, eds., UAM, 2009
Number of pages: 54 Posted: 24 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 17 (670,646)

Abstract:

Loading...

Web 2.0, User-Generated Content, Ageing, Virtual Communities

Abstract:

Loading...

Social Innovation, Creative Economy, Creative Society, Cultural Sector, Cultural Observatory

81.

ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników (ESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employees)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.
Number of pages: 208 Posted: 07 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 15 (685,539)

Abstract:

Loading...

outplacement

82.

SIE Country Summary: Polska (SIE Country Summary: Poland)

Number of pages: 17 Posted: 26 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 15 (685,539)

Abstract:

Loading...

social innovation

83.

The Collaborative Economy in Action: European Perspectives

Klimczuk, A., Česnuitytė, V., & Avram, G. (Eds.). (2021). The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. https://doi.org/10.5281/zenodo.5546596
Number of pages: 387 Posted: 11 Oct 2021
Andrzej Klimczuk, Vida Česnuityte and Gabriela Avram
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 14 (693,263)

Abstract:

Loading...

Collaborative Economy, Shared Consumption, Sharing Economy, Platform Capitalism, Legal Regulations, Fair Economy

84.

Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State)

A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Number of pages: 18 Posted: 26 Dec 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 14 (693,263)
Citation 1

Abstract:

Loading...

life-cycle perspective, social policy towards ageing and older people, society for all ages, silver economy

85.

Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

ZAGROŻENIA W STAROŚCI I NA JEJ PRZEDPOLU, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, pp. 75-90, M. Halicka, J. Halicki & K. Czykier, eds., 2010
Number of pages: 16 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 14 (693,263)

Abstract:

Loading...

Risk, Ageing, Safety, Social Capital

86.

Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging

Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging. In: Gu D., Dupre M.E. (eds) Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, 2020
Number of pages: 12 Posted: 17 Dec 2020 Last Revised: 14 May 2021
Andrzej Klimczuk and Jorge Felix
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 13 (701,062)

Abstract:

Loading...

Aging and Entrepreneurship; Aging and Innovation; Entrepreneurship in Aging Population; Older People As Social Entrepreneurs and Social Innovators; Social and Solidarity Economy and Aging Populations

87.

Causes of Crime

A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (eds.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage, Los Angeles 2015, pp. 308-311.
Number of pages: 6 Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 13 (701,062)

Abstract:

Loading...

crime, public policy

88.

ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Company)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015
Number of pages: 236 Posted: 03 May 2015
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 13 (701,062)

Abstract:

Loading...

outplacement, unemployment, corporate social responsibility, human resources

89.

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)", Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.
Number of pages: 187 Posted: 04 Jun 2013 Last Revised: 29 Oct 2013
University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, University of Bia?ystok, Warsaw School of Economics (SGH), University of Bia?ystok and University of Bia?ystok
Downloads 13 (701,062)

Abstract:

Loading...

Podlasie Region, Social Capital, High Culture, Cultural Capital, Artists, Cultural Institutions, Culture, Creativity, Mass Culture, Cultural Participation, Cultural Policy, Cultural Services

90.

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

WĘZŁY GORDYJSKIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE. SERIA: EKONOMIA, Vol. 3, pp. 289-311, M. Stefański, ed., Innovatio Press, 2011
Number of pages: 23 Posted: 18 Jan 2012 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 13 (701,062)

Abstract:

Loading...

Activation and Workfare, Ageing, Ageism, Economic activity, Economics of Ageing, Employment of Retirees, Lengthening of Working Life, Mature Workers, Older Workers, Silver Workers, Social Capital

91.

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych (Population Ageing: Activation, Co-Production, and Social Integration of Older People)

Gawron, Grzegorz, Andrzej Klimczuk, Zofia Szweda-Lewandowska. 2021. Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Number of pages: 184 Posted: 21 Jun 2021
University of Silesia in Katowice - Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego Publishing House, Warsaw School of Economics (SGH) and University of Silesia in Katowice - Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego Publishing House
Downloads 12 (708,887)

Abstract:

Loading...

old age, population ageing, activation, co-production, social integration, public policy on ageing

92.

Bronislaw Malinowski

Klimczuk, A., & Tomczyk, Ł. (2017). Bronislaw Malinowski. In B. Turner (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory (pp. 1–3). London: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0225
Number of pages: 4 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 12 (708,887)

Abstract:

Loading...

anthropology; ethnography; functionalism; sociology

93.

Area Agencies on Aging

Area Agencies on Aging, [in:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, pp. 1-5
Number of pages: 7 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Fatima Perkins
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 12 (708,887)

Abstract:

Loading...

Aging and Disability Resource Centers; Information About Public Services for Older People and People With Disabilities; Resources for Older Citizens, People With Disabilities and Their Families

94.

Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty (The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational Schools and Increase the Adaptability of Education Employees)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.
Number of pages: 210 Posted: 08 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 12 (708,887)

Abstract:

Loading...

outplacement

Abstract:

Loading...

zawody, kompetencje, rynek pracy, pracodawcy, kształcenie ustawiczne, flexicurity, telepraca

96.

Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
Number of pages: 121 Posted: 10 May 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 11 (716,739)

Abstract:

Loading...

cross-border cooperation, peripheral regions, regional development, regional policy

97.

The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports

Klimczuk, A., Česnuitytė, V., & Avram, G. (2021). The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports. In A. Klimczuk, V. Česnuitytė, & G. Avram (Eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives (pp. 6–21). University of Limerick. https://doi.org/10.5281/zeno
Number of pages: 16 Posted: 11 Oct 2021
Andrzej Klimczuk, Gabriela Avram and Vida Česnuityte
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

Collaborative Economy, Shared Consumption, Sharing Economy, Platform Capitalism, Legal Regulations, Fair Economy

98.

Trans Theorizing

Klimczuk, A., & Bieńkowska, M. (2016). Trans Theorizing. In N. Naples, R. C. Hoogland, M. Wickramasinghe, & W. C. A. Wong (Eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies (pp. 1–3). Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss517
Number of pages: 4 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk and Małgorzata Bieńkowska
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

theory; transgender; transsexual

99.

The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks

The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks. In: Vohland K. et al. (eds) The Science of Citizen Science. Springer, Cham. (2021)
Number of pages: 13 Posted: 15 Mar 2021
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Museum für Naturkunde Berlin, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, KU Leuven - Leuven Research Institute for Neuroscience and Disease (LIND) and University of Gothenburg
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

Citizen Science, Possible Futures of Citizen Science, Funding and Citizen Science, Public Policy and Citizen Science, Project Management and Organisation, Scientific Impact, Public Participation, Scientific Literacy

100.

Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population

Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, "Frontiers in Sociology", Vol. 5, Article 6, 2020
Number of pages: 4 Posted: 14 Dec 2020
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

ageing, social gerontology, social innovation, caregivers, age-friendly, public health, healthcare

101.

Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents)

K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, 2014
Number of pages: 3 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

ageing policy

102.

Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106
Number of pages: 13 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 20 Mar 2018
M. Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

Unemployment, Activation, Workfare, Public Private Partnerships, Social cohesion, Labour market policy, Partnerships, Labour markets, Labour Market, Labor Market, Restructuring, Workfare, Economic Restructuring, Outplacement, Cross-sectoral Cooperation

103.

ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Employee)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.
Number of pages: 288 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 10 (724,591)

Abstract:

Loading...

outplacement, unemployment

104.

Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts

Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2019
Number of pages: 208 Posted: 14 Dec 2020
Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk
Independent and Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 9 (732,587)

Abstract:

Loading...

Age-friendly Housing, Seniors' Needs, Central and Eastern Europe, Socialism, Housing Stock, Successful Ageing, Social Gerontology, Activity Theory, Disengagement Theory, Critical Gerontology, Austria, Welfare State, Pensions, Compensation Payments, Life-Sustaining Needs, Care, Protection

105.

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych (Public Policy on Ageing: A Review of the Concepts and Theoretical Approaches)

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych (Public Policy on Ageing: A Review of the Concepts and Theoretical Approaches), "Studia z Polityki Publicznej" 4(20)/2018, pp. 67-94
Number of pages: 28 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 03 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 9 (732,587)
Citation 1

Abstract:

Loading...

cykl projektowania i współprojektowania polityki, polityka publiczna wobec starzenia się, polityka senioralna, polityka starzenia się, polityka wobec ludzi starszych, polityka wobec starości, programowanie polityki, upolitycznienie starzenia się, ageing policy, policy design and codesign cycle

106.

Sandwich Generation (Generacja sandwicz)

Generacja sandwicz (Sandwich Generation), [in:] A.A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (The Encyclopedia of Old Age, Ageing, and Disability), Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017
Number of pages: 5 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 9 (732,587)

Abstract:

Loading...

Generacja sandwicz, Sandwich Generation

107.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector)

Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie, 2009
Number of pages: 153 Posted: 03 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Independent, University of Warsaw - Faculty of Management, University of Bia?ystok and Independent
Downloads 9 (732,587)

Abstract:

Loading...

Geriatrics Rehabilitation, Geriatric, Rehabilitation, Economics of Ageing, Aging, Active Aging

108.

The COVID-19 Pandemic from the Perspective of Risk Theory (Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka)

A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [in:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (eds.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, pp. 34-56. https:
Number of pages: 17 Posted: 14 Jun 2021 Last Revised: 21 Oct 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

social capital, risk in public management and public policy, risk theory, trust theory

109.

Organic Agriculture

Organic Agriculture. In: Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan, Cham
Number of pages: 11 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

Alternative Agriculture, Biological Agriculture, Ecological Agriculture, Niche Farming, Sustainable Agriculture

110.

Creative Gerontology (Gerontologia kreatywna)

Gerontologia kreatywna (Creative Gerontology), [in:] A.A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (The Encyclopedia of Old Age, Ageing, and Disability), Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017
Number of pages: 5 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

Gerontologia kreatywna, Creative Gerontology

111.

Dual Labor Market

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss529
Number of pages: 3 Posted: 27 Feb 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

employment, gender division of labor, labor, labour market, work

112.

ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców (ESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employers)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.
Number of pages: 161 Posted: 05 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH) and Independent
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

outplacement

113.

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change)

A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53.
Number of pages: 13 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 03 Feb 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 8 (740,499)
Citation 1

Abstract:

Loading...

co-production, robotics divide, silver economy, social services, welfare mix, welfare pluralism, social economy

114.

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych, 2014
Number of pages: 105 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 8 (740,499)

Abstract:

Loading...

Adaptability; Professionals; Teachers; Outplacement

115.

Financial Gerontology

Financial Gerontology, [in:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, pp. 1-5
Number of pages: 6 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Erik Selecky
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 7 (748,463)

Abstract:

Loading...

Financial Gerontology, Financial Services

116.

Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce (An Editorial Discussion: Senior Policy in Poland)

Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce (An Editorial Discussion: Senior Policy in Poland), "Studia z Polityki Publicznej" 4(20)/2018, pp. 97-143
Number of pages: 47 Posted: 14 Dec 2020
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 7 (748,463)
Citation 1

Abstract:

Loading...

ageing policy, policy design and codesign cycle, policy on old age, policy on older people, policymaking, policy programming, politicization of ageing, politics of ageing, senior policy, cykl projektowania i współprojektowania polityki, polityka publiczna wobec starzenia się, polityka senioralna

117.

Innovation in Food and Agriculture

Innovation in Food and Agriculture, [in:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, pp. 1635-1641
Number of pages: 10 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 7 (748,463)

Abstract:

Loading...

Agricultural Technology, Biotechnology, Food Additives, Food Packaging, Food Processing

118.

Trust in Food

Trust in Food, [in:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, pp. 2380-2386
Number of pages: 9 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 7 (748,463)

Abstract:

Loading...

Consumer Confidence, Food Risk, Food Safety, Food Scares

119.

Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań (Flexicurity at the Regional Level (Podlaskie Voivodeship): Research Report)

A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011.
Number of pages: 188 Posted: 04 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Independent, University of Bia?ystok and Independent
Downloads 7 (748,463)

Abstract:

Loading...

labour market, flexicurity

120.

Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Social Capital Building)

WYZWANIA GLOBALNEGO ROZWOJU, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY, pp. 56-59, 2011
Number of pages: 4 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 02 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 7 (748,463)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Sustainable development, Social capital, Sustainability, Global Development

121.

Social and Solidarity Economy

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416.
Number of pages: 4 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 6 (756,419)

Abstract:

Loading...

solidarity economy, social economy

122.

Single Parents

A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins, J.G. Golson (eds.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
Number of pages: 5 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 6 (756,419)

Abstract:

Loading...

Human Services & Social Work, Attachment theory, Social Services, Female Single Parents

123.

The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging

A. Klimczuk, The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging, [in:] I.B. Bojanić, A. Erceg (eds.), Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges, J.J. Strossmayer University of Osijek, Osijek 2021, pp. 19-35.
Number of pages: 21 Posted: 27 Jul 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 5 (764,104)
Citation 1

Abstract:

Loading...

aging policy, longevity economy, policy ideas and concepts, silver economy

124.

Book review: A. Hoff (ed.), "Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications"

A. Klimczuk, Book review: A. Hoff (Ed.), “Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications”. Ashgate. Farnham, UK & Burlington, VT, USA. 2011, "International Journal of Ageing and Later Life" Vol. 8. Issue 1. 2013, pp. 137-139
Number of pages: 3 Posted: 22 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 5 (764,104)

Abstract:

Loading...

Ageing; Central and Eastern Europe

125.

Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa (How to Disseminate Innovations for An Aging Society)

Klimczuk, A. (2016). Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa. Generacja, (17), 17
Number of pages: 1 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 5 (764,104)

Abstract:

Loading...

innovations; getting older

126.

Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość? (How Can Creative Industries Positively Influence Aging and Old Age?)

Klimczuk, A. (2018). Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość? Polityka Senioralna, (1), 52–53. Retrieved from http://polityka.zaczyn.org/przemysly-kreatywne-moga-pozytywnie-oddzialywac-starzenie-sie-starosc/
Number of pages: 2 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 5 (764,104)

Abstract:

Loading...

gerontechnologies; social innovation; marketing; brands; public policy; creative industries; cultural industries; silver economy; silver market; old age; aging; image

127.

Public Policy: Ethics

A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
Number of pages: 14 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 10 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 5 (764,104)
Citation 4

Abstract:

Loading...

Public Administration, Political Participation, Corporate Social Responsibility, Decision Making, Leadership, Trust, Governance, Professional Ethics, Culture and Politics, Stakeholder Analysis, Leadership (Political Science), Responsibility, Social Responsibility, Transparency, Political Ethics, Cor

128.

Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego (Formal and Legal Aspects of the Modernization of Vocational Education)

M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014.
Number of pages: 184 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk, Marta Juchnicka and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Independent and Independent
Downloads 5 (764,104)

Abstract:

Loading...

vocational education

129.

Theories of Death and Dying

Klimczuk, A., & Fabiś, A. (2017). Death and Dying, theories of. In B. Turner (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory (pp. 1–7). London: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0084
Number of pages: 10
Andrzej Klimczuk and Artur Fabiś
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 5

Abstract:

Loading...

bioethics; death; dying; end-of-life care; sociology of body

130.

Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social Capital of Older People. by Seniors for Seniors

Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social capital of older people. By seniors for seniors). Generacja, (5), 10–11
Number of pages: 2 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 4 (771,785)

Abstract:

Loading...

social, capital

131.

Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań (Medialab Initiatives in Poland, Towards New Cultural Institutions - Research Report)

Klimczuk, A. (2016). Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań. Kultura Współczesna, (1), 28–30
Number of pages: 3 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 4 (771,785)

Abstract:

Loading...

Medialab

132.

W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations)

Klimczuk, A. (2013). W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations). Generacja, (7), 18–19.
Number of pages: 2 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 4 (771,785)

Abstract:

Loading...

Ageing; Intergenerational Relationships

133.

Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)

Głomb, K., Głomb, R., Golemo, M., Klimczuk, A., Makarska, B., Merchut, J., … Tadejko, P. (2012). Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region
Number of pages: 39 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 4 (771,785)

Abstract:

Loading...

tourism

134.

Guide - User co-production in standardisation

Guide - User co-production in standardisation, the PROGRESSIVE project
Number of pages: 27 Posted: 13 Dec 2020
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 4 (771,785)

Abstract:

Loading...

active ageing, co-production, healthy ageing, ICT, older people, service design, standardisation, standards

135.

Building Inclusive Environments for All Ages with Citizens

van Staalduinen, Willeke, Carina Dantas, Joost van Hoof, and Andrzej Klimczuk. 2021. “Building Inclusive Environments for All Ages with Citizens.” In Sheldon 3rd Online Conference Meeting: Solutions for Ageing Well at Home, in the Community and at Work - Proceedings Book, edited by Francisco Melero
Number of pages: 11 Posted: 18 Oct 2021
Warsaw School of Economics (SGH), affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

Age-Friendly Cities and Communities, Citizen Participation, Inclusive Environments, Intergenerational Programmes and Policies, Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE), Society for All Ages

136.

Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing)

Klimczuk, A. (2013). Polskie miasta wobec starości i starzenia się. Magazyn Miasta, 15–17.
Number of pages: 3 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

cities; older people; age-friendly

137.

Policy Document on Age Management: Ergonomic Aspects and Health Interventions for Older Workers

Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers. COST Action IS1409: Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life, Policy Brief 5, 2019
Number of pages: 6 Posted: 13 Dec 2020
affiliation not provided to SSRN, affiliation not provided to SSRN, Charles University in Prague - Faculty of Science, Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

Age Management, Ergonomy, Health Interventions, Older Workers

138.

Labor Markets

B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, 2017, DOI: 10.1002/9781118430873.est0200
Number of pages: 7 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

discrimination, dual economy, employment

139.

Work, Domestic Work, Emotional Labor

B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-4, DOI: 10.1002/9781118430873.est0409
Number of pages: 6 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

caring, division of labor, gender segregation in work, sociology of body, sociology of work

140.

Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building)

A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, pp.
Number of pages: 14 Posted: 04 Mar 2016 Last Revised: 02 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (789,143)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Multiculturalism, Social Capital, Cultural Diversity, Jews in Poland, Kapitał Społeczny, Województwo Podlaskie, Żydzi, Zróżnicowanie Kulturowe, Wielokulturowość, Podlaskie

141.

Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century

A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88pp.
Number of pages: 79 Posted: 27 Feb 2016 Last Revised: 15 Mar 2020
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

regional policy, social capital

142.

New Technology: Risks and Gains

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147.
Number of pages: 4 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

technology, social risks

143.

Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies

A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
Number of pages: 7 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

Intergenerational justice, Age Differences, Intergenerational Programs, Policies, and Practices; Professional Development of Teachers; Integrated Curriculum Design, Intergenerationality

144.

Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2014, 220p.
Number of pages: 235 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3 (779,756)

Abstract:

Loading...

Teachers;Unemployment;Outplacement

145.

Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What Infrastructure and Institutional Environment of the Construction of Social Capital?)

Klimczuk, A. (2012). Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What infrastructure and institutional environment of the construction of social capital?).
Number of pages: 3 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 2 (789,143)

Abstract:

Loading...

social capital

146.

A Moderate Position in the Debate on the Possibility and Moral Utility of the Ethical Standards Codification

A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification, "Annales. Ethics in Economic Life", vol. 20, no. 5, 2017, pp. 127-139
Number of pages: 13 Posted: 14 Dec 2020
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 2 (789,143)

Abstract:

Loading...

professional ethics, codification, social responsibility, regulation of behavior, standardization, situationism

147.

Social Capital of Older People (Kapitał społeczny ludzi starszych)

Kapitał społeczny ludzi starszych (Social Capital of Older People), [in:] A.A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (The Encyclopedia of Old Age, Ageing, and Disability), Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017
Number of pages: 9 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Elżbieta Trafiałek
Warsaw School of Economics (SGH) and affiliation not provided to SSRN
Downloads 2 (789,143)

Abstract:

Loading...

Kapitał społeczny; Social Capital; ludzie starsi; Older People

148.

Welfare State

A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, doi: 10.1002/9781118430873.est0406
Number of pages: 7 Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 2 (789,143)

Abstract:

Loading...

justice, poverty, poverty level, social problems, state

149.

Cultural Capital

A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
Number of pages: 5 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 10 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 2 (789,143)

Abstract:

Loading...

Consumption, Cultural Capital, Consumer Studies, Pierre Bourdieu; class; inequality; resources; socialization

150.

Age Integration (Integracja wiekowa)

Integracja wiekowa (Age Integration), [in:] A.A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (The Encyclopedia of Old Age, Ageing, and Disability) , Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017
Number of pages: 5 Posted: 14 Dec 2020 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 1 (800,684)

Abstract:

Loading...

Integracja wiekowa, Age Integration

151.

Emotion Work

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss524
Number of pages: 4 Posted: 27 Feb 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management
Downloads 1 (800,684)

Abstract:

Loading...

emotion work, employment, gender division of labor, labour market, work

152.

Work-Family Balance

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss523
Number of pages: 4 Posted: 27 Feb 2018 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management
Downloads 1 (800,684)

Abstract:

Loading...

employment, family policy, gender division of labor, labour market, social policy

153.

Technological Unemployment

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511.
Number of pages: 4 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 1 (800,684)

Abstract:

Loading...

Unemployment, Technology

154.

Medialabs As Cultural Institutions and Career Paths in the XXI Century? (Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.?)

Klimczuk, A. (2010). Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as cultural institutions and career paths in the XXI century?).
Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)

Abstract:

Loading...

Medialab

155.

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410 pp.
Posted: 27 Feb 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)

Abstract:

Loading...

Economic Policy, Political Economy, International Economics, Older Adults, Ageing, Aging, Social Policy

156.

Technology Transfer

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531.
Number of pages: 4 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH) and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 0 (818,047)

Abstract:

Loading...

technology transfer

157.

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015.
Posted: 08 Sep 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)

Abstract:

Loading...

Economic Policy, Political Economy, International Economics, Older Adults, Ageing, Aging, Social Policy

158.

Introductory Chapter: Demographic Analysis

A. Klimczuk, Introductory Chapter: Demographic Analysis, [in:] A. Klimczuk (ed.), Demographic Analysis: Selected Concepts, Tools, and Applications, IntechOpen, London 2021, pp. 3-6. https://doi.org/10.5772/intechopen.100503.
Number of pages: 4
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 0

Abstract:

Loading...

statistical studies, family structure, population, migration, public health, ageing, demography

Other Papers (7)

Total Downloads: 18
1.

Activities of Daily Living

C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25
Number of pages: 5 Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 6

Abstract:

Loading...

gerontology

2.

Instrumental Activities of Daily Living

C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151.
Number of pages: 3 Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 08 Feb 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 4

Abstract:

Loading...

gerontology

3.

Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I

A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I, “Newsletter of the Research Network Ageing in Europe”, Autumn 2015, Issue 16, p. 5
Number of pages: 1 Posted: 22 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 3

Abstract:

Loading...

Creative Ageing

4.

Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing)

Klimczuk, A. (2013). Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing).
Number of pages: 10 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 2

Abstract:

Loading...

Corporate Social Responsibility; ageing population; gerontechnology; private sector

5.

Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II

A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II, “Newsletter of the Research Network Ageing in Europe”, Winter 2019, Issue 24, pp. 3-4
Number of pages: 2 Posted: 20 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 1

Abstract:

Loading...

Creative Ageing

6.

Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People)

A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2014, nr 13, pp. 6-7.
Number of pages: 2 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 1

Abstract:

Loading...

new media; older people

7.

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of Ageing Populations)

Klimczuk, A. (2012). Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of ageing populations).
Number of pages: 5 Posted: 19 Mar 2021
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH)
Downloads 1

Abstract:

Loading...

ageing