Türkiye'nin Cari Açık Sorunu ve Soruna Çözüm Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi (Turkey's Current Account Deficit Problem and Evaluation of the New Investment Incentive System)

Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol. 4, No. 1, Dec. 2012, pp. 91-104

14 Pages Posted: 26 Dec 2012

See all articles by Osman Nuri Aras

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria - Honoris United Universities

Mustafa Öztürk

International Trade

Eren Erdoğan

Fatih University-Department of International Trade

Date Written: December 25, 2012

Abstract

Makro ekonomik göstergelerde 2002 yılından itibaren yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, aynı yıldan itibaren Türkiye’de cari açık temel makroekonomik sorun olarak 2012 yılına kadar önemini artırarak devam etmiştir. Türkiye’nin cari açığı azaltarak yönetilebilir bir düzeye çekebilmesi ancak orta ve uzun vadeli programlarla gerçekleştirilebilecek bir makro ekonomik sorundur. Aşırı değerli yerli paradan kaynaklanan döviz kurlarında yaşanacak bir artış ile sorunun çözümüne kısa vadede katkıda bulunulmasına ilişkin gelişmeler 2011 yılı ikinci yarısında yaşanmıştır. Nisan-2012’de ise orta ve uzun vadede çözüme kalıcı katkıda bulunulması amacıyla hükümet tarafından yeni bir teşvik programı açıklanmıştır. Yeni teşvik programı ile temelde cari açık sorununa orta ve uzun vadede kalıcı katkıda bulunmanın hedeflendiği görülmektedir. Söz konusu programın Türkiye’nin cari açık soruna çözüm noktasında daha çok olumlu olmakla birlikte hem olumlu hem de olumsuz hususlar dikkat çekmektedir.

Despite the improvements in macro-economic indicators, importance of the current account deficit as the main macroeconomic problem has continued to increase from 2002 until 2012 in Turkey. Turkey's current account deficit is a macro-economic problem that can be performed to a manageable level with medium and long-term programs. Some developments occurred in the second half of 2011, in order to contribute to solving the problem with the increase in foreign exchange rates in the short-term, due to one of the main causes of the problem is considered to be an overvalued domestic currency. A new incentive program announced by the government in order to contribute to permanent solution in the medium and long term in April 2012. Basically, it is aimed to being in a permanent solution to the problem of the current account deficit in the medium and long term with the new incentive program. This program in terms of the solution to Turkey's current account deficit problem draws attention, more positive, but both positive and negative aspects.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Current Account Deficit, Investment Incentive System, Macro Economic Indicators, Macro Economic Problems

JEL Classification: E20, E22, E30, F10, F19, F49, G31

Suggested Citation

Aras, Osman Nuri and Öztürk, Mustafa and Erdoğan, Eren, Türkiye'nin Cari Açık Sorunu ve Soruna Çözüm Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi (Turkey's Current Account Deficit Problem and Evaluation of the New Investment Incentive System) (December 25, 2012). Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol. 4, No. 1, Dec. 2012, pp. 91-104, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2193700

Osman Nuri Aras (Contact Author)

Nile University of Nigeria - Honoris United Universities ( email )

Abuja
Nigeria

Mustafa Öztürk

International Trade

Istanbul
Turkey

Eren Erdoğan

Fatih University-Department of International Trade ( email )

Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
444
Abstract Views
2,328
rank
85,292
PlumX Metrics