Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk Ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of the Off-Balance Sheet Activities of the Turkish Banking Sector with Risk and Profitability Approach)

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33(2), 173-204.

30 Pages Posted: 14 Mar 2014 Last revised: 3 Feb 2015

Date Written: 2012

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada, bilanço dışı hesapların özellikleri, banka grupları itibariyle bilanço dışı faaliyetlerinin büyüklüğü ve gelişimi, bankacılık sektöründe 2006-2011 yılları arasındaki gelişmeler ile risk ve karlılık açısından etkileri incelenmektedir.

Bilanço dışı işlemler, bankacılık sektörü aktif toplamının 2011 yılı itibariyle 19,6 katı büyüklüğündedir. Banka grupları itibariyle değerlendirildiğinde en yüksek tutar ve aktife oranı açısından kalkınma ve yatırım bankaları ilk sırada yer almaktadır. Kamu, özel ve yabancı bankalarda her ne kadar aktif toplamının üzerinde olsa da kalkınma ve yatırım bankaları ile karşılaştırıldığında hem tutar hem de oran olarak düşük düzeylerdedir.

Bilanço dışı işlemlerin kendi içindeki dağılıma baktığımızda, 2007-2011 döneminde emanet ve rehinli kıymetler bilanço dışı hesapların %93’ünü oluşturmakta, emanet ve rehinli kıymetlerin de %86’sını emanet kıymetler oluşturmaktadır. Bu kıymetlerin de % 99,4’ü kalkınma ve yatırım bankalarında bulunmaktadır.

Bilanço dışı işlemler kendi aralarında muhasebeleştirilmekte olup, faiz dışı gelir elde edilmesi, takip hesaplarına aktarılması, özel karşılık ayrılması, nakit karşılığı kredi kullandırılmasında vb. işlemlerle bilanço içi hesaplar ile bilanço dışı hesaplar etkileşim içindedirler. Yani birinde olan işlem diğerinde de işlem işleme ve/veya muhasebe kaydı oluşmasına yol açabilmektedir.

English Abstract: In this study, properties of the off-balance sheet items of the Turkish banking sector, their extent and progress within last five years, and their effects on risk and profitability are evaluated.

Recent global crisis has led to shed light on off-balance activities of the banking sector, since it was one of the major reasons and fueled the effects of the crisis. Off-balance sheet activities of the Turkish banking sector is about twenty times of the total assets in 2011. These items are especially concentrated in development & investment banks but although comparatively low, the off-balance sheet activities of all state, private and foreign banks exceeds total assets. Off-balance sheet commitment constitutes about 7% of total off-balance sheet items compared to 93% of total items held in custody and pledges received.

Considering recent extent and progress of off-balance sheet activities, contribution of these activities to risk and profitability, new improvements in risk management prove that more importance should/will be attributed to the off-balance sheet item.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bilanço Dışı Hesaplar, bankalar, bilanço hesapları, banka muhasebesi, Balance Sheet Items, Off-Balance Sheet Items, Banks, Bank Accounting

JEL Classification: G21, G32, M41

Suggested Citation

Selimler, Hüseyin and Kale, Süleyman, Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk Ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of the Off-Balance Sheet Activities of the Turkish Banking Sector with Risk and Profitability Approach) (2012). Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33(2), 173-204., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2406838 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2406838

Hüseyin Selimler (Contact Author)

Ziraat Bankasi ( email )

Istanbul
Turkey

Süleyman Kale

Kırklareli University ( email )

Kepirtepe Mevkii
Lüleburgaz
Kırklareli, 39750
Turkey

HOME PAGE: http://personel.klu.edu.tr/suleymankale

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
358
Abstract Views
1,918
rank
115,167
PlumX Metrics