Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar Zaman Serileri Analizi (2004-2012) (Evidence for Turkey's Economy Permanent Income Hypothesis: Time Series Analysis (2004-2012))

Akademik Bakış Dergisi, No. 42, pp. 1-17, 2014

17 Pages Posted: 22 May 2014

See all articles by Bilal Kargi

Bilal Kargi

Aksaray University - Department of Banking and Finance

Date Written: February 1, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma, ekonomik büyümenin arz ve talep cephelerinin yansımaları olan gelir ve tüketim harcamaları analiz edilmektedir. Tüketim harcamalarının, tüketicilerin gelir düzeylerinden nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışan altı temel hipotez vardır ve bunlardan en yaygını Friedman’ın “Sürekli Gelir Hipotezi”dir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi verileri üzerinden bu hipotez için kanıtlar aranmaktadır. 2004:01-2012:03 dönemine ait çeyreklik verilerle yapılan zaman serileri analizi sonucunda, tüketicilerin, tüketim harcamalarının cari gelirlerinden etkilendiği gibi, gelecek dönem beklentilerinden de etkilenmektedir. Nitekim beklentiler, tüketim harcamalarının Granger nedeni olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu, Friedman’ın Sürekli Gelir Hipotezi’ne Türkiye ekonomisi için kanıt olarak gösterilebilir.

English Abstract: In this study, income and consumption expenditures, which are the reflections of the economic growth’s supply and demand facades, are analyzed. There are six basic hypothesis, which try to explain how consumer spending affected from consumers' income levels and of these the most common is Friedman's "Permanent Income Hypothesis." In this study, evidence for this hypothesis is being sought from Turkey's economy data. As a result of the time-series analysis of quarterly data for the period 2004:01-2012:03, consumers, consumption expenditures are not only affected by current income but also influenced by the expectations of the next period. Indeed, expectations are calculated as the Granger cause of consumer spending. This finding is cited as evidence for Friedman's Permanent Income Hypothesis for Turkey's economy.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Permanent Income Hypothesis, Growth, Turkey Economy, Consumption Expenditures, Time Series Analysis

JEL Classification: I31, O11, O40

Suggested Citation

Kargi, Bilal, Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar Zaman Serileri Analizi (2004-2012) (Evidence for Turkey's Economy Permanent Income Hypothesis: Time Series Analysis (2004-2012)) (February 1, 2014). Akademik Bakış Dergisi, No. 42, pp. 1-17, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439459

Bilal Kargi (Contact Author)

Aksaray University - Department of Banking and Finance ( email )

Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar
Aksaray, Ankara 68100
Turkey

HOME PAGE: http://bilalkargi.wix.com/bilalkargix

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
144
Abstract Views
834
rank
273,287
PlumX Metrics