הרגולציה הבנקאית בישראל - יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית
Banking Regulation in Israel: Systemic Stability vs. Consumer Protection

אחריות המדינה, גבולות ההפרטה ורגולציה (יצחק גלנור ואיל טבת עורכים, המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן, מכון ון ליר), עתיד לראות אור
State Responsibility, the Boundaries of Privatization and Regulation (Van Leer Jerusalem Institute, Israel), Forthcoming

48 Pages Posted: 18 Aug 2014 Last revised: 20 Feb 2020

Date Written: April 1, 2014

Abstract

תקציר בעברית: הרגולטור הראשי של המערכת הבנקאית בישראל הוא המפקח על הבנקים בבנק ישראל. החוק מקנה למפקח על הבנקים שתי סמכויות חשובות: שמירה על יציבות המערכת הבנקאית והגנת הצרכן הבנקאי. על פניהן, שתי המטרות האמורות משלימות אחת את השנייה. אולם בהקשרים מסויימים הן עלולות לנגוד זו את זו ובכך להקשות על המפקח את ביצוען במקביל. דוגמה בולטת לכך, המשמשת במחקר כמקרה בוחן, היא סוגיית העמלות הבנקאיות.

מטרת המחקר היא לבדוק האם ראוי להשאיר את שתי הסמכויות האמורות בידי המפקח על הבנקים, או שמא לפצל ביניהן ולהעביר את הסמכות הצרכנית לרגולטור אחר. בעולם קיימים מודלים שונים בעניין זה, כאשר לכל מודל יתרונות וחסרונות ולכן לא ניתן להמליץ על מודל מסויים. המחקר מנתח מערכת של שיקולים רלבנטיים, בוחן את יישומם במודל הפיקוח על הבנקים הקיים בארץ, ומגיע למסקנה שיש להשאיר את שתי הסמכויות בידי המפקח על הבנקים, אך זאת בכפוף לנקיטת מספר המלצות אופרטיביות שמטרתן לחזק את ההגנה על הצרכן הבנקאי.


English Abstract: The Israeli Supervisor of Banks has two important mandates: Maintaining the stability of the banking system, and consumer protection. On the face of it, these two authorities are consistent and complete each other. However, in certain contexts they may conflict, thus making it difficult for the Supervisor to simultaneously promote them. A striking example for such a situation was the issue of the banking fees, which serves as a case study.

The article examines whether these two dominions should stay in the hands of the Supervisor, or be split between two separate regulators.

After completing an analysis of various considerations and their implementation in the Israeli banking system, the conclusion is that both powers should be handled by the Supervisor of Banks, subject to a few operational recommendations that are aimed at enhanced protection for the banking consumer.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: financial regulation, systemic stability, financial consumert protection, central bank, twin peaks model, bank supervision

JEL Classification: D18,D43,D52,D63,E58,G15,G18,G21,G28, E64, E65

Suggested Citation

Plato-Shinar, Ruth, הרגולציה הבנקאית בישראל - יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית
Banking Regulation in Israel: Systemic Stability vs. Consumer Protection (April 1, 2014). אחריות המדינה, גבולות ההפרטה ורגולציה (יצחק גלנור ואיל טבת עורכים, המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן, מכון ון ליר), עתיד לראות אור
State Responsibility, the Boundaries of Privatization and Regulation (Van Leer Jerusalem Institute, Israel), Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2480036

Ruth Plato-Shinar (Contact Author)

Netanya Academic College, Israel ( email )

1 University St
Netanya, 4223587
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
165
Abstract Views
1,051
rank
228,802
PlumX Metrics