Polski rynek usług finansowych wobec zmian społeczno-demograficznych (Polish Financial Services Market Facing Socio-Demographic Changes)

ISSN-1897-6735

178 Pages Posted: 31 Mar 2015

Date Written: July 27, 2009

Abstract

Polish Abstract: Celem projektu była ocena wpływu zmian w strukturze społeczno-demograficznej polskiego społeczeństwa na rynek usług finansowych. Z badań wynika, że pod wpływem czynników społeczno-demograficznych będą zachodziły przeobrażenia w popycie na usługi finansowe, które będą wymagały działań dostosowawczych po stronie podaży. Starzenie się społeczeństwa będzie sprzyjało zwiększaniu się udziałów depozytów bankowych, aktywów w zakładach ubezpieczeń na życie oraz obligacji w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych. Z kolei na rynku kredytów dla ludności wzrośnie rola odwróconej hipoteki. Rozwijać się będą polisy ubezpieczeniowe typu assistance i long care.

English Abstract: The purpose of this research is to assess the impact of socio-demographic changes on the financial services market in Poland. We conclude, that socio-demographic changes will have an impact on demand side, and will require adjustments on the supply side. Ageing of the society should increase the share of bank deposits, assets linked to life insurance policies and debt securities in households financial assets. The role of reverse mortgage will increase as well as the use of assistance and long care insurance policies.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: socio-demographic changes, financial services

JEL Classification: G20, J111

Suggested Citation

Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata, Polski rynek usług finansowych wobec zmian społeczno-demograficznych (Polish Financial Services Market Facing Socio-Demographic Changes) (July 27, 2009). ISSN-1897-6735, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2586027

Malgorzata Iwanicz-Drozdowska (Contact Author)

Warsaw School of Economics, Institute of Finance ( email )

Warsaw
Poland

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
453
rank
497,590
PlumX Metrics