Türk Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeni Firmaların Piyasaya Girişi Ve Regülasyon Sorunları (Entry of New Firms in Turkish Mobile Telecommunication Markets and Regulatory Problems)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:525, ss.35-52

18 Pages Posted: 25 Jan 2016

See all articles by Mehmet Karacuka

Mehmet Karacuka

Ege University - Faculty of Economic and Administrative Sciences

Recep Kök

affiliation not provided to SSRN

Abstract

Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduğu günümüz ekonomi- lerinde telekomünikasyon şebekeleri enformasyona dayalı üretimin alt yapısını oluştururken, bu piyasalarda sunulan hizmetlerin ekonomideki yeri de önemli düzeylere ulaşmaktadır. Arz yönünden ölçek ekonomileri, talep yönünden ise şebeke etkileri bu piyasalarda tam rekabet koşullarının oluşmasını ve optimal refah düzeyine ulaşılmasını engelleyebilmekte ve piyasada bir düzenleyici (regülasyon) kuruma ihtiyaç duyulabilmektedir. Türkiye’de sabit hat piyasalarında rekabet olgusu henüz işlevsel olmaktan uzak iken, mobil telekomünikasyon pi- yasalarında göreceli de olsa bir rekabet süreci yaşanmaktadır. İktisadi literatür regüle edilmeyen bu tip şebeke endüstrilerinde, yerleşik firmaların şebeke etkileri ile beraber arabağlantı ve erişim ücretleri yolu ile piyasaya yeni giren firmaların faaliyetlerini engelleyebileceklerini vurgularken, Türkiye’nin bu alandaki deneyi- mi de literatürü bir çok noktada doğrulamaktadır. Çalışmamızda Türkiye mobil telekomünikasyon piyasalarında yeni giren firmalar ile yerleşik firmaların birbirleri ile stratejik etkileşimi ve ortaya çıkan regülasyon sorunları bu kapsamda incelen- mekte ve sektörde ex-ante regülasyonun önemi vurgulanmaktadır.

English abstract: Services that are based on telecommunication networks, which are crucial inf- rastructural elements of the information societies, have been gaining increasing attention as composing higher shares within the economies. However, economi- es of scale in the supply side and network effects in the demand side prevent the- se markets to be perfectly competitive, and to reach social welfare maximizing equilibria; therefore making regulation a crucial instrument. Turkish mobile tele- communication services form the most competitive segment of overall telecom- munication services in Turkey, where the competition process is dysfunctional in the fixed line services. Literature on network industries points out that incumbent firms may prevent new entrants’ competition via network effects and access/ in- terconnection charges. Our study emphasizes the importance of ex-ante regula- tion by analysing the strategic interaction among the entrant and incumbent firms in Turkish mobile telecommunications, as well as regulation problems.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Şebeke etkileri, Telekomünikasyon piyasalarında rekabet, Regülasyon, Türk mobil telekomünikasyon piyasaları

Suggested Citation

Karacuka, Mehmet and Kök, Recep, Türk Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeni Firmaların Piyasaya Girişi Ve Regülasyon Sorunları (Entry of New Firms in Turkish Mobile Telecommunication Markets and Regulatory Problems). Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:525, ss.35-52, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2720135

Mehmet Karacuka (Contact Author)

Ege University - Faculty of Economic and Administrative Sciences ( email )

Bornova, Izmir 35100
Turkey

Recep Kök

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
76
Abstract Views
417
rank
418,508
PlumX Metrics