Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza (A Comparative Analysis of Banking Systems in Post-Communist and Developed Countries)

Finanse - Journal of Polish Academy of Science

13 Pages Posted: 17 Nov 2016

See all articles by Malgorzata Iwanicz-Drozdowska

Malgorzata Iwanicz-Drozdowska

Warsaw School of Economics, Institute of Finance

Paweł Smaga

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management; National Bank of Poland

Date Written: November 10, 2016

Abstract

Polish Abstract: W niniejszym artykule analizuje się w jakim zakresie systemy bankowe 19 krajów postkomunistycznych różnią się od systemów bankowych 21 krajów wysoko rozwiniętych. Analiza obejmuje okres od 1995 do 2014 roku. Analizą objęto wielkość sektorów bankowych, ich strukturę własnościową, stopień koncentracji, wybrane wskaźniki finansowe zbliżone do metodyki CAMELS, a także ewolucję sieci bezpieczeństwa finansowego. Chociaż systemy bankowego krajów postkomunistycznych są mniejsze niż w drugiej grupie krajów, są one jednak bardziej rentowne i wykazują wyższe współczynniki kapitałowe. Sieć bezpieczeństwa finansowego jest tak samo rozbudowana jak w krajach wysoko rozwiniętych, a tym samym kraje postkomunistyczne zdołały nadrobić zaległości.

English Abstract: This paper investigates differences between banking systems in 19 post-communist countries and in 21 developed ones, covering the period from 1995 to 2014. The analysis encompasses the size, the ownership structure, the concentration and CAMELS-based ratios, as well as the evolution of the financial safety net. Although the banking systems in post-communist countries are still smaller than in the other group of states, they are more profitable and better capitalized. The financial safety net in the post-communist countries has managed to catch up the peers in the developed economies.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Post-Communist Countries, Banking System, Development

JEL Classification: F36, G21

Suggested Citation

Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata and Smaga, Paweł, Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza (A Comparative Analysis of Banking Systems in Post-Communist and Developed Countries) (November 10, 2016). Finanse - Journal of Polish Academy of Science, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2868426

Malgorzata Iwanicz-Drozdowska (Contact Author)

Warsaw School of Economics, Institute of Finance ( email )

Warsaw
Poland

Paweł Smaga

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

National Bank of Poland ( email )

Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
50
Abstract Views
360
PlumX Metrics