Türk Bankacılık Sektörünün Aracılık Fonksiyonu (Intermediation Function of Turkish Banking Sector)

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(3), 209-220.

12 Pages Posted: 30 Jan 2018

Date Written: November 01, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Düşen faiz ortamında daralan net faiz marjı, bankaları geçmişte olduğundan daha dikkatli bir kaynak çeşitlendirme, maliyet hesaplama, kredi riskini yönetme, gelişmiş risk sorgulama-hesaplama-gözetleme yöntemleri kullanmak zorunda bırakmaktadır. Net faiz marjının düşmesi bankaların, asli fonksiyonu olan aracılık işlevini daha etkin yerine getirmesini sağlayacaktır. Ancak fon fazlası olandan, fon ihtiyacı olana aktarımdaki tek yük net faiz marjı değildir. Bankacılık sektörü dışından ve kamu otoritesinden kaynaklanan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin çokluğu aracılık etkinliğinin düşmesine, yurtiçi kaynakların verimli kullanılmamasına, kredi talebinin yurtdışına yönelmesine, ekonominin performansının düşmesine neden olmaktadır. Faizlerin düşmesine paralel olarak Türk bankacılık sektörü kredilere yönelmiş, azalan net faiz marjına rağmen mevduatın kredilere dönüşümünü tarihsel süreçteki en yüksek noktasına taşımıştır. Son on beş yılda mevduatın krediye dönüşüm oranı %40’tan %117’ye ulaşmıştır. Net faiz marjı ise aynı dönemde %7’lerden %3 civarına gerilemiştir. GSYH’deki 7 kat artışa karşılık, aktif toplamı 12 kat, mevduat 10 kat, krediler 30 kat artmış; kredilerin bilanço içindeki payı 66%’lar seviyesine ulaşmıştır. Ancak aracılık maliyetlerinin azaltılması bu dönüşümü daha etkin kılacaktır.

English Abstract: Net interest margin, which is narrowed in low interest rate environment, forces banks to diversify their sources of funds, evaluate costs, manage increasing credit risks, use advanced risk examining-measuring-monitoring methods more than ever. Narrowing net interest margin will enable banks to perform more effectively considering intermediation function. But net interest margin is not a sole factor in transferring funds from surplus units to spending units. There are many factors arising from out of banking such as government. The more these factors are, the more the efficiency of intermediation decrease, unproductive use of financial resources, directed credit demand abroad and decreasing performance of economy. In parallel to lowering interest rates, Turkish banking started to increase their credit volume; and in spite of decreasing net interest margin conversion of deposit to loan reached to its peak. Deposit to loan ratio increased from 40% to 117% in the last fifteen years. Net interest margin is decreased to from 7% to 3% in the same period. Total assets of banking sector increased 12 times, deposits 10 times, loans 30 times, in comparison to 7 times of GDP; and loans share in total assets reached to 66%level. But decreasing cost of intermediation will enable conversion more effective.

Note: Downloadable document is available in Turkish.

Keywords: Turkish banking sector, intermediation costs, net interest margin, deposit, loan

JEL Classification: E44, E51, G21

Suggested Citation

Kale, Süleyman, Türk Bankacılık Sektörünün Aracılık Fonksiyonu (Intermediation Function of Turkish Banking Sector) (November 01, 2017). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(3), 209-220. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3107184

Süleyman Kale (Contact Author)

Kırklareli University ( email )

Kepirtepe Mevkii
Lüleburgaz
Kırklareli, 39750
Turkey

HOME PAGE: http://personel.klu.edu.tr/suleymankale

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
77
Abstract Views
527
rank
398,144
PlumX Metrics