İlköğretim, Kamu Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme (Primary Education, Public Education Expenditure and Economic Growth)

Anadolu University Journal of Social Sciences Vol.: 19 - No: 3 (375-394), 2019

20 Pages Posted: 30 Apr 2021

See all articles by Rza Mammadov

Rza Mammadov

affiliation not provided to SSRN

Erdal Gumus

Eskisehir Osmangazi University - Department of Public Finance

Date Written: 2019

Abstract

Turkish abstract: Bu araştırmanın amacı ilköğretim eğitimi, finansmanı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada kişi başına düşen reel GSYİH, ilköğretim kademesine kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrenci başına reel kamu eğitim harcaması kullanılmıştır. Araştırmada PISA kapsamında 30 ülkenin 1998-2015 verileri kullanılmıştır. Yöntem olarak panel ekonometrisi kapsamında eşbütünleşme, uzun dönem ilişki tahmincileri için DOLS ve FMOLS testlerine yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim eğitimi, finansmanı ve ekonomik büyümenin birlikte hareketliliği söz konusudur. Bu hareketlilik uzun dönemde beşeri sermayenin yayılımına katkı sağlamaktadır.

English abstract: The purpose of this study is to examine the relationship between the variables of primary education, finance and economic growth. The real GDP per capita, the number of students enrolled in the primary education level and the public education expenditure per student variables were used. In this research data of 30 PISA participating countries from 1998-2015 were used. Panel econometric methods of cointegration test, long term relationship estimators of DOLS and FMOLS were used in the study. The study concludes that there is a co-mobility of primary education, financing of primary education and economic growth. This co-mobility can contribute to the expansion of human capital in the long run.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Primary Education, Economic Growth, Public Education Expenditure, Panel Econometrics, PISA

JEL Classification: H52

Suggested Citation

Mammadov, Rza and Gumus, Erdal, İlköğretim, Kamu Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme (Primary Education, Public Education Expenditure and Economic Growth) (2019). Anadolu University Journal of Social Sciences Vol.: 19 - No: 3 (375-394), 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3807427

Rza Mammadov

affiliation not provided to SSRN

Erdal Gumus (Contact Author)

Eskisehir Osmangazi University - Department of Public Finance ( email )

Meselik Campus
Eskisehir, 26480
Turkey
+222 239 37 50/1751 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
107
PlumX Metrics